تشکیل کمیته‌ی تعیین ، طراحی و اجرای #المان در میدان بزرگ امام علی(ع)

 صبح امروز مورخ 99/06/26 جلسه‌ای با حضور رییس و اعضاء شورای شهر ، اعضاء هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان ، معاون معماری و شهرسازی شرکت عمران ، نمایندگانی از حوزه فرهنگی و واحد سیما و منظرشهری شهرداری ، به میزبانی شورای شهر بهارستان برگزار گردید.

 
🔺پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف پروژه و حساسیت موضوع  نسبت به اهداف اصلی آن مقرر گردید ، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی ازسوی:
 
1️⃣ دفتر امام جمعه محترم بهارستان ،بعنوان قرارگاه اصلی فرهنگی شهر
2️⃣ شورای اسلامی شهر ،بعنوان پیشنهاد دهنده و متولی نظارت بر امور شهر
3️⃣ شرکت عمران بهارستان ،بعنوان مجری و منبع تأمین مالی این طرح
4️⃣ شهرداری بهارستان ،بعنوان مجری اقدامات فرهنگی و زیباسازی منظر شهری
5️⃣ دانشگاه هنر اصفهان ،بعنوان کارشناس پژوهشی و مشاور علمی طرح
هرچه سریعتر تشکیل گردد و اقدمات اصلی طرح را ،از مقدمات اولیه شروع طراحی تا پایان اجرای کامل المان بر عهده بگیرد. 
 
🔺این کمیته تلاش خواهد کرد تا در راستای تعیین بهترین و مناسب ترین طرح جهت اجرای المانی در خور و شایسته شهر ، شهروندان فهیم بهارستان در میدان ورودی اصلی این شهر که مزیّن به نام حضرت امیرالمومنین علی (ع) گردیده است ، خواهد نمود

 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد