ندای بهارستان: شماره چهارم

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷ ۸ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه دانلود نسخه PDF

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷ ۸ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد