جشن روز زن

حضور مهندس بحیرایی شهردار بهارستان در مراسم جشن و بزرگداشت مقام زن که در ورزشگاه کارگران بهارستان برگزار گردید

حضور مهندس بحیرایی شهردار بهارستان در مراسم جشن و بزرگداشت مقام زن که در ورزشگاه کارگران بهارستان برگزار گردید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد