جشن روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهارستان جشن روز درختکاری مطابق سنوات گذشته روز ۱۵ اسفند توسط شهرداری بهارستان برگزار خواهد شد. قرار است امسال این جشن راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل زمین بسکتبال پشت ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ و جنب دریاچه زیتون بهارستان برگزار گردد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهارستان جشن روز درختکاری مطابق سنوات گذشته روز ۱۵ اسفند توسط شهرداری بهارستان برگزار خواهد شد. قرار است امسال این جشن راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل زمین بسکتبال پشت ایستگاه آتش نشانی شماره ۲ و جنب دریاچه زیتون بهارستان برگزار گردد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد