تکریم و معارفه مدیران حراست و سازمان مدیریت حمل و نقل

صبح امروز در مراسمی که با حضور جناب آقای غفاری مشاور استاندار و مدیر کل حراست استانداری اصفهان به همراه شهردار و معاونین و اعضای شورای شهر در محل دفتر شهردار برگزار گردید از زحمات مدیران قبلی حراست و سازمان مدیریت حمل و نقل شهردار تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای محمد معتمدی

صبح امروز در مراسمی که با حضور جناب آقای غفاری مشاور استاندار و مدیر کل حراست استانداری اصفهان به همراه شهردار و معاونین و اعضای شورای شهر در محل دفتر شهردار برگزار گردید از زحمات مدیران قبلی حراست و سازمان مدیریت حمل و نقل شهردار تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای محمد معتمدی به عنوان مدیر اداره حراست شهرداری و آقای مهندس مجتبی صنعتگر به عنوان مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری بهارستان معرفی شدند.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد