جلسه هماهنگی جهت ساماندهی چهارشنبه پایان سال

نشست هماهنگی دستگاه های متولی به منظور ساماندهی چهارشنبه پایان سال و برقراری نظم در شهر در این نشست مسئولین دستگاه های مختلف ضمن بیان دیدگاه های خود به منظور تحقق نظم شهری در چهارشنبه پایان سال، برنامه های دستگاه های متبوع خود را ارائه دادند لازم به توضیح مطابق تفاهم صورت گرفته در جریان

نشست هماهنگی دستگاه های متولی به منظور ساماندهی چهارشنبه پایان سال و برقراری نظم در شهر در این نشست مسئولین دستگاه های مختلف ضمن بیان دیدگاه های خود به منظور تحقق نظم شهری در چهارشنبه پایان سال، برنامه های دستگاه های متبوع خود را ارائه دادند لازم به توضیح مطابق تفاهم صورت گرفته در جریان این نشست کلیه دستگاه متولی شامل شهرداری بهارستان، سازمان خدمات ایمنی و آتش و نشانی شهرداری، کلانتری ۲۲ بهارستان، سپاه ناحیه امام حسین (ع) و دیگر بخش ها، برنامه جامع و هماهنگی به منظور کاهش خطرات احتمالی و ایمن سازی شهر به اجرا در خواهد آمد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد