محرم امسال دستورالعمل های توزیع نذورات محرم را رعایت می‌کنیم

محرم امسال دستورالعمل های توزیع نذورات محرم را رعایت می‌کنیم
 
به پاس زحمات پزشکان و پرستاران و کادر درمان لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم
 
#کمیته_فرهنگ_شهروندی_شهرداری_بهارستان 
#کرونا_را_شکست_میدهیم 
#بهارستان_شهر_فرهنگ 
#من_ماسک_میزنم

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد