دیوارنگاره های محور میانی شهر را زیباتر میکند

 مهندس سعید استادی معاون خدمات شهری شهرداری بهارستان گفت :در ارتباط با گسترش دیوارنگاره ها با توجه به استقبال خوبی که از طرف شهروندان گرامی در ارتباط با طرح های دیگر در سایر نقاط سطح شهر انجام شد ،این بار سری به محور میانی زدیم و در نقاط مختلف آن دیوارنگاره هایی را در حال آماده سازی هستیم تا زیبا سازی آن به بهترین شکل انجام شود و به یاری خداوند این روال همچنان ادامه خواهد داشت .

مهندس استادی افزود :ما آمادگی داریم شهروندان گرامی طرح های پیشنهادی خود که در ارتباط بازیباسازی  سطح شهر و به ویژه فرهنگ شهروندی به معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان ارسال نمایند تا دیوانگاره های بعدی با نظر شهروندان گرامی و پیشنهاد و هنرمندان خوش ذوق شهرمان انجام شود

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد