عملیات اجرایی "پروژه احداث زورخانه شهر"

🔺طبق تفاهم انجام شده فی‌مابین #عمران و #شهرداری بهارستان ، ادامه عملیات اجرایی "پروژه احداث زورخانه شهر" که چندین سال است به‌دلیل مشکلات اقتصادی تا مرحله سازه انجام و رها شده بود ، به جهت تکمیل ،بهره‌برداری و تحویل آن به شهرداری برای استفاده عموم شهروندان ، به شرکت عمران واگذار شد...


 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد