در حال حاضر، فاز یک شهر تحویل شهرداری بهارستان شده است

مجید رفیعی معاون عمران و شهرسازی شهرداری بهارستان:

🔸وی در پاسخ به سئوال یکی از شهروندان که چرا بیشتر عملیات آسفالت ریزی و ترمیم و روکش ترانشه ها در خیابان الفت و فاز یک متمرکز شده است، گفت

🔸در حال حاضر، فاز یک شهر تحویل شهرداری بهارستان شده و بنابراین آسفالت ریزی و ترمیم و روکش معابر و بلوارهای اصلی فاز یک که حجم تردد وسایل نقلیه شخصی و عمومی در آن بیشتر است در دستور کار قرار می گیرد. این عملیات در محله های ۳ و ۴ و ۵ نیز در سال گذشته انجام شد و با این که فازهای دو و سه هنوز تحویل شهرداری بهارستان نشده ولی در چند ماه گذشته با دستور شهردار محترم آسفالت‌ریزی در این مناطق نیز انجام شده است.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد