مهندس مهدی اسدیان رییس شورای اسلامی شهر بهارستان باقی ماند

در انتخاباتی که در روز سه شنبه چهاردهم مرداد ۹۹ در محل ساختمان شورای اسلامی شهر بهارستان برگزار شد مهندس مهدی اسدیان به عنوان ریاست شورای اسلامی 

سرکار خانم سیده بتول نوربخش به عنوان نائب رئیس
 جناب آقای دکتر محمد ابراهیمی به عنوان منشی  اول 
جناب آقای مهندس خدابخش شمس به عنوان منشی دوم 
و جناب آقای مهندس مهدی نصر اصفهانی به عنوان خزانه دار  شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.


 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد