گوشه ای از پروژه های سرمایه گذاری شهرداری بهارستان

باگوشه ای از  پروژه های سرمایه گذاری شهرداری بهارستان در یک سال گذشته بیشتر آشنا شوید.
 
#خدمتی_ماندگار
 
 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان
 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد