اتوبوس ها نیز ماسک زدند، آیا شما ماسک میزنید؟

پویش #من_ماسک_میزنم به اتوبوس های سازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری بهارستان رسید.

توسط کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان پویش من ماسک میزنم به اتوبوسهای سازمان مدیریت حمل و نقل  شهرداری بهارستان رسید تا تبلیغی شود برای یک پویش بزرگ،برای نجات جان انسانها و احترام به حقوق یکدیگر.

 اتوبوس ها نیز ماسک زدند، آیا شما ماسک میزنید؟
 
#کمیته_فرهنگ_شهروندی_شهرداری_بهارستان 
#بهارستان_شهر_فرهنگ 
#شهرداری_بهارستان 
#کرونا_را_شکست_میدهیم 
#من_ماسک_میزنم

 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد