جشنواره طراحی پوستر #شکست_کرونا

کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان برگزار می نماید:

شما شهروندان گرامی تا ۱۰تیرماه ۹۹ فرصت دارید با طراحی پوستر در ارتباط با ویروس منحوس کرونا و بامحورهای

#در_خانه_میمانیم 

#به_یاری_خدا_کرونا_را_شکست_میدهیم 

#دستورالعمل_های_بهداشتی_را_رعایت_میکنیم

#در_مقابل_سلامتی_همدیگر_مسئولیم

#به_فکر_سلامتی_عزیزانمان_باشیم

 

وبخش آزاد در ارتباط با پیام های بهداشت روانی،فردی و اجتماعی 

با ارسال پوستر در تلگرام به آدرس 

 @Baharestan_shahrefarhang

در جشنواره شرکت نمایید و یکی از 5برنده ماباشید.

شایان ذکر است پوسترهای برگزیده با نام طراح در سطح شهر و فضای مجازی در معرض دید و استفاده عموم شهروندان گرامی قرار می گیرد.

#بهارستان_شهر_فرهنگ 

#کمیته_فرهنگ_شهروندی_شهرداری_بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد