بخشودگی عوارض کسب و پیشه

حسب مصوبه شورای اسلامی بهارستان جهت حمایت از کسبه زیان دیده در ایام شیوع کرونا در خصوص تعدیل عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی، شهرداری بهارستان نسبت به اعمال بخشودگی اقدام می نماید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد