بازگشایی مجدد بازار روز چهارشنبه ، منوط به تعهد پیمانکار بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی...

داوود بحیرایی شهردار بهارستان و "رییس ستاد مقابله با کرونا" بهارستان گفت:

باتوجه به پیگیری‌های کسبه محترم چهارشنبه بازار درخواست و سوال‌های مکرر شهروندان گرامی در خصوص بازگشایی این بازار ،به اطلاع عموم شهروندان میرساند:

🔺مطابق با مصوبه جلسه اخیر ستاد مقابله با کرونا ، مقرر گردید به‌شرط متعهد شدن پیمانکار چهارشنبه بازار در ستاد استان نسبت به رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی لازم جهت پیشگیری از انتقال احتمالی بیماری ، بطور آزمایشی برای یک یا دو هفته متوالی اقدام به بازگشایی نموده و ضمن نظارت مستقیم شبکه بهداشت ،حضور مستمر نیروی انتظامی و نظارت شهرداری در صورت عدم بروز مشکل ، چهارشنبه بازار با روال عادی به کار خود ادامه خواهد داد که در غیر این صورت از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.


 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد