پروژه های در حال پیشرفت معاونت عمرانی شهرداری بهارستان

1- پروژه پیاده رو سازی خیابان الفت به همت معاونت عمرانی شهرداری بهارستان

از همکاری صمیمانه شهروندان گرامی به ویژه کسبه محترم خیابان الفت صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم

2- لکه گیری آسفالت های خیابان سطح شهر بهارستان پس از خیابانهای فرهنگ و اردیبهشت  و خیابان فروردین در حال انجام لکه گیری آسفالت می باشد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد