ندای بهارستان: شماره پنجم

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره پنجم اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۲ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه دانلود نسخه PDF

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره پنجم اسفند ماه ۱۳۹۷ ۱۲ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد