گردهمایی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان به میزبانی شهرداری بهارستان برگزار گردید

در استانه روز شوراها و به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان کارگاه آموزشی سرمایه گذاری ویژه شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر های استان و با حضور مسئولین استانی در سالن اجتماعات شهرداری برگزار گردید

در استانه روز شوراها و به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان کارگاه آموزشی سرمایه گذاری ویژه شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر های استان و با حضور مسئولین استانی در سالن اجتماعات شهرداری برگزار گردید

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد