جشنواره نقاشی کودکان به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان و با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اصفهان جشنواره نقاشی کودکان به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد و به برگزیدگان هدایایی اهدا گردید

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان و با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اصفهان جشنواره نقاشی کودکان به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد و به برگزیدگان هدایایی اهدا گردید

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد