با پروژه های عمرانی شهرداری بهارستان بیشتر آشنا شویم

شهرداری بهارستان در سال ۱۳۹۸ تعدادی از پروژه های عمرانی را در دستور کار خود قرارداده است.به گزارش معاونت عمرانی شهرداری بهارستان فرهنگسرای بزرگ بهارستان جهت تکمیل در مرحله مناقصه قرار گرفته است و باغ بانوان و دیگر پروژه ها با سرعت قابل قبول در حال پیشرفت است.

شهرداری بهارستان در سال ۱۳۹۸ تعدادی از پروژه های عمرانی را در دستور کار خود قرارداده است.به گزارش معاونت عمرانی شهرداری بهارستان فرهنگسرای بزرگ بهارستان جهت تکمیل در مرحله مناقصه قرار گرفته است و باغ بانوان و دیگر پروژه ها با سرعت قابل قبول در حال پیشرفت است.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد