شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اصفهان دیدار کردند

مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان ،رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیر عامل شرکت عمران شهر بهارستان با فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان اصفهان دیدار و گفت وگو کردند تبریک انتصاب شایسته جناب سرهنگ خدادوست و بررسی نیازهای شهر بهارستان در تامین امنیت و آرامش کامل شهروندان عزیز بهارستانی مهمترین مسائلی بود

مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان ،رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیر عامل شرکت عمران شهر بهارستان با فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان اصفهان دیدار و گفت وگو کردند تبریک انتصاب شایسته جناب سرهنگ خدادوست و بررسی نیازهای شهر بهارستان در تامین امنیت و آرامش کامل شهروندان عزیز بهارستانی مهمترین مسائلی بود که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد