معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان درراستای ترویج فرهنگ غنی کتاب و کتابخوانی برگزار می نماید

تجلیل از فعالین عرصه کتاب در آبان ماه ۱۳۹۸ به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان و شورای اسلامی شهر بهرستان برگزار می گردد

تجلیل از فعالین عرصه کتاب در آبان ماه ۱۳۹۸ به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان و شورای اسلامی شهر بهرستان برگزار می گردد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد