کرایه مسیر بهارستان به پایانه صفه تغییر نخواهد کرد

 به پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر و بابررسی و تایید شهردار و مدیرعامل حمل و نقل عمومی شهرداری بهارستان با توجه به اینکه همه ساله کرایه مسیرها حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت اما در راستای رفاه شهروندان گرامی، این افزایش قیمت در مسیر اتوبوس های واحد بهارستان به پایانه صفه اعمال نخواهد شد و با همان مبلغ کرایه سابق، از اول  اردیبهشت ۱۳۹۹ سرویس دهی انجام خواهد شد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد