بازدید میدانی اعضای ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان

بازدید میدانی اعضای ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان جهت کنترل ورودی های شهر در راستای جلوگیری و مقابله با ویروس کرونا  بنابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان ورودی قدیمی این شهر مسدود می گردد و کلیه رفت و آمد ها از طریق ورودی جدید صورت می پذیرد و رفت و آمد کنترل می گردد
 
 
 ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد