جداول سطح شهر بهارستان در آستانه بهار طبیعت رنگ آمیزی می شوند

   مهندس داوود بحیرایی شهردار بهارستان در این ارتباط گفت: شهرداری بهارستان با مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده به استقبال سال جدید میرود . درهمین راستا یکی از فعالیت هایی که در دستور کار قرار گرفته است رنگ‌آمیزی جداول  میادین و بلوارهای اصلی سطح شهر می باشد که معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان  تا پایان سال جاری بیش از ۲۵ هزار متر از جداول میادین و بلوارهای اصلی سطح شهر را رنگ‌آمیزی می نماید تا شهر با چهره زیباتر به استقبال سال جدید و بهار طبیعت برود. در نقاطی که رنگ آمیزی جدول ها انجام نمی گیرد با شستشو و پاک سازی جداول ‌، چهره شهررازیباترازقبل مشاهده خواهیم کرد

#شهرداری_بهارستان 

#بهارستان_شهر_فرهنگ 

#شورای_اسلامی_شهر_بهارستان 

#معاونت_خدمات_شهری_شهرداری_بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد