فضاسازی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان و انجام آموزش های لازم به شهروندان گرامی در راستای مقابله با کرونا ویروس

فضاسازی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان و انجام آموزش های لازم به شهروندان گرامی در راستای مقابله با کرونا ویروس

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد