اطلاع رسانی و آگاه سازی در ارتباط با پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط شهرداری بهارستان

رفتارهای بهداشتی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
 
#مراقب_باشیم
#شهر_فرهنگ 
#بهارستان_شهر_فرهنگ 
#کمیته_فرهنگ_شهروندی_شهرداری_بهارستان 
#شهرداری_بهارستان
 
#هشدار


 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد