به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان پروژه احداث و کاشت فضای سبز حاشیه خیابان فرهنگ در دست اقدام است

بنا بر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان پروژه احداث و کاشت فضای سبز حاشیه خیابان فرهنگ در دست اقدام است

بنا بر گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان پروژه احداث و کاشت فضای سبز حاشیه خیابان فرهنگ در دست اقدام است

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد