مراسم پر فیض شب های قدر در گلزار مطهر شهدای گمنام شهر بهارستان

مراسم پر فیض شب های قدر در گلزار مطهر شهدای گمنام شهر بهارستان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان در جوار گلزار مطهر شهدای گمنام شهر بهارستان برگزار خواهد شد

مراسم پر فیض شب های قدر در گلزار مطهر شهدای گمنام شهر بهارستان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان در جوار گلزار مطهر شهدای گمنام شهر بهارستان برگزار خواهد شد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد