نمایشگاه ماه مهربانی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان برگزار می گردد

به مناسبت ماه مبارک رمضان و در محل دریاچه زیتون نمایشگاه ماه مهربانی به مدت ده روز با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان برگزار می گردد.

به مناسبت ماه مبارک رمضان و در محل دریاچه زیتون نمایشگاه ماه مهربانی به مدت ده روز با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان برگزار می گردد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد