آگهی مزایده عمومی فروش زمین دارای کاربری مسکونی تجاری و خدماتی توسط شهرداری بهارستان با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر بهارستان

برای دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ فرصت باقی است

برای دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ فرصت باقی است

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد