بازدید نمایندگان وزارت کشور از خسارات وارد شده در ناآرامی‌های اخیر شهر بهارستان

بازدید نمایندگان وزارت کشور (معاون بازرسی وزارت کشور و معاون شورای امنیت وزارت کشور) به اتفاق معاون سیاسی امنیتی استانداری

بخشدار مرکزی اصفهان و شهردار بهارستان از خسارات وارد شده در ناآرامی‌های اخیر شهر بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد