گزارش تصویری راهپیمایی مردم همیشه در صحنه بهارستان بر علیه اغتشاشات اخیر

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد