نشست صمیمی باشهردار شهر بهارستان...

🔶به گزارش روابط عمومی شورای امربه معروف و نهی از منکر شهر بهارستان:

صبح امروز دوشنبه، مورخ98/8/6 نشست صمیمانه  دبیر ، معاونین وبرخی از مدیران شورای امربه معروف بهارستان با شهردار شهر بهارستان صورت گرفت ...

🔸 دراین نشست صمیمانه اعضای شورای امربه معروف جهت تعامل وهمکاری های بیشتر این شورا با شهرداری ،جهت هرچه بهتر اجرای شدن طرح ها وبرنامه ها در سطح شهر بحث و تبادل نظر کردند.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد