تقدیر از پرسنل زحمتکش فنی سازمان حمل و نقل بهارستان

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهر بهارستان : تقدیر و تشکر و اهدای پاداش به پرسنل زحمتکش فنی سازمان توسط سرپرست سازمان مهندس مهدی محمدی و مهندس خدا بخش شمس ارمندی عضو شورای شهر و ناظر بر شورای سازمان حمل و نقل شهربهارستان امروز در تعمیرگاه اتوبوسرانی انجام شد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد