مارادر اینستاگرام دنبال نمایید

https://instagram.com/sh_baharestan?igshid=woo7nbep1m4s
 

 از طریق لینک فوق صفحه  اینستاگرام شهر بهارستان را دنبال نمایید و از اخبار  و اطلاعات و فعالیتهای فرهنگی مذهبی اجتماعی عمرانی ورزشی شهر بهارستان آگاهی یابید.
 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد