💥چاردیواری اختیاری نیست...

🔰قابل توجه متخلفین منطقه مَرغ ،

در برابر ساخت بناهای خلاف در زمین‌های محصور برخورد می‌شود.

 

معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان در مورد منطقه مَرغ ، محدوده شهرداری ناحیه۱ خبر داد:

اخذ دستور قضایی ، هماهنگی با نیروی انتظامی و #ورود_به_پلاک در حال ساخت "بدون مجوز" در منطقه مَرغ و انتقال کلیه وسائل و مصالح جهت مراجعه مالک به شهرداری نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد