یک مسابقه جذاب

یک مسابقه جذاب

 

برای آنان که با گل و گیاه محل زندگی خود را شاداب تر و زیباتر می کنند.

 

مسابقه بزرگ خانه سبز 

 

 همه شرکت کنندگان در این مسابقه برنده هستند!!!

 

#شهر_فرهنگ 

#کمیته_فرهنگ_شهروندی 

#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_شهرداری_بهارستان 

#بهارستان_شهر_فرهنگ 

#شهرداری_بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد