جلسه عملکرد شش ماهه

جلسه شورای اسلامی شهر بهارستان با حضور اعضا و شهردار بهارستان و معاونین ایشان  و تعدادی از مدیران شهرداری در صحنه علنی شورای اسلامی شهر بهارستان  برگزار شد.

 حسب دستور و هماهنگی شهردار محترم شهر بهارستان جناب آقای مهندس داوود بحیرایی کلیه معاونت‌ها گزارش عملکرد ۶ ماهه خود را در صحن شورای اسلامی شهر بهارستان به اعضای محترم شورای اسلامی شهر نمایندگان مردم شریف شهر بهارستان خواهند نمود.

 در اولین جلسه ارائه عملکرد شش ماهه ،آقای مهندس فلاح معاون محترم اداری مالی شهرداری  به همراه مدیران مجموعه معاونت اداری مالی با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر بهارستان ،در حال ارائه عملکرد دقیق شهرداری بهارستان  در شش ماهه اول در حوزه اداری مالی می باشند

 مهندس داوود بحیرایی شهردار بهارستان در جلسه شورای اسلامی شهر مورخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ گفت: در برنامه‌های اجرایی اینجانب روال کار بدین شکل است که گزارش جامع و کامل دقیق و بر اساس آمار از عملکرد واحدها و معاونت‌های مختلف ابتدا به نمایندگان مردم و سپس به مردم بزرگوار شهر ارائه شود، در همین راستا پس از بررسی عملکرد معاونت ها و قسمتهای مختلف شهرداری در جلسه شورای معاونین و مدیران، هم اکنون در حال ارائه گزارش اولین معاونت یعنی معاونت اداری مالی شهرداری در صحن شورای اسلامی  شهر خواهیم بود و در جلسات آینده دیگر معاونتها نیز به ارائه گزارش کامل شش ماهه  خواهند پرداخت و این گزارش ها انتشار عمومی پیدا می‌کند تا شهروندان در جریان عملکرد شهرداری بهارستان در شش ماهه اول سال ۹۸  در کلیه معاونت‌ها قرار گیرند.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد