سوگواره آیینی سفره اشک

سوگواره آیینی *سفره اشک* درشهربهارستان برگزار می شود
 
 چهارشنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۷
 
سالن اجتماعات شهرداری بهارستان
 
 شرکت دراین سوگواره  برای عموم آزاد است
 
#شهر_فرهنگ 
#شهرداری_بهارستان 
#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_شهرداری_بهارستان 

#سوگواره_سفره_اشک

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد