لکه گیری معابر

عملیات لکه گیری معابر فاز یک با توجه به بازگشایی مدارس به همت معاونت عمرانی شهرداری بهارستان در حال انجام است.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد