جلسه معارفه آقای مهندس مهدی محمدی دولت آبادی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

جلسه معارفه آقای مهندس مهدی محمدی دولت آبادی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان با حضور مهندس فلاح رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان برگزار شد

 پس از اعلام پایان ماموریت آقای مهندس مجتبی صنعتگر مدیرعامل سازمان  مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان و بازگشت ایشان به مجموعه سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان جناب آقای مهندس مهدی محمدی دولت آبادی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهارستان با حفظ سمت  تا زمان انتخاب مدیرعامل به عنوان سرپرست سازمان  مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان انتخاب شدند و با حضور جناب آقای مهندس فلاح معاون اداری مالی شهرداری و رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان و پرسنل اداری سازمان ، ایشان به صورت رسمی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان معرفی گردیدند و از خدمات و تلاش های جناب آقای مهندس مجتبی صنعتگر تجلیل به عمل آمد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد