گزارش تصویری از اجرای طرح ماه مهر

گزارش تصویری از اجرای طرح ماه مهر در اولین روز شروع طرح

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد