سومین مرحله فعالیت های کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان

با توجه به در پیش رو بودن ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها سومین مرحله فعالیت های کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری بهارستان با عنوان خانواده ،سبک زندگی اسلامی و تربیت صحیح فرزند در سطح شهر بهارستان آغاز شد.

#بهارستان_شهر_فرهنگ
#تقویم_فرهنگی
#کمیته_فرهنگ_شهروندی

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد