ارائه بسته های تشویقی جهت کسبه های محترم شهر بهارستان

تخفیفات عوارض کسب و پیشه و فعالان اقتصادی شهرداری بهارستان در سال ۱۳۹۸

تخفیفات عوارض کسب و پیشه و فعالان اقتصادی شهرداری بهارستان در سال ۱۳۹۸

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد