ندای بهارستان: شماره ششم

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره ششم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ ۸ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره ششم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ ۸ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد