تبلیغات و فضاسازی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

در فضای مجازی و در سطح شهر با توجه به فرارسیدن ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۹۸ هفته ملی بدون دخانیات تبلیغات و فضاسازی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان انجام شد. به زودی شاهد یک برنامه ویژه در شهر بهارستان به همین مناسبت خواهیم بود

در فضای مجازی و در سطح شهر با توجه به فرارسیدن ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۹۸ هفته ملی بدون دخانیات تبلیغات و فضاسازی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان انجام شد. به زودی شاهد یک برنامه ویژه در شهر بهارستان به همین مناسبت خواهیم بود

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد