برگزاری آیین رونمایی ماشین آلات تخصیصی استان اصفهان

تاریخ پنجم مهرماه با حضور دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان

برگزاری آیین رونمایی و تحویل ۲۱۶ دستگاه ماشین آلات تخصیصی استان اصفهان با مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌های کشور و استانداری به شهرداری‌های استان، در تاریخ پنجم مهرماه با حضور دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار گردید.
 از این ۲۱۶ ماشین آلات تخصی ۵۰ دستگاه اتوبوس به مجموعه حمل و نقل استان اضافه شد که در بین ۱۱۴ شهرداری استان سهم شهرداری بهارستان ۷ دستگاه از کل ۵۰ دستگاه تخصیص داده شده بود .
شایان ذکر است این دومین مرحله واگذاری اتوبوس‌های خریداری شده است که در مجموع شهرداری بهارستان موفق به خرید ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید شد که در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۹ دستگاه و در مهر ماه ۱۴۰۲ تعداد ۷ دستگاه اتوبوس جدید تحویل شهرداری شده و ۱۴ دستگاه اتوبوس باقی مانده که امیدواریم به زودی تحویل شهرداری بهارستان شود

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد