جلسه پیگیری پروژه مرکز معاینه فنی خودرو در محل دفتر شهردار بهارستان برگزار شد

با حضور مدیر عامل سازمان حمل و نقل و بار اصفهان دکتر طهماسبی دکتر جمشیدیان دبیر ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان، مهندس خادمی مدیر فنی مراکز معاینه فنی اصفهان، معاونین شهرداری بهارستان و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری جلسه ایجاد مرکز معاینه فنی خودرو در شهر بهارستان برگزارگردید. به زودی آگهی مشارکت بخش خصوصی جهت راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در شهر بهارستان منتشر میگردد و شهروندان فهیم بهارستان می توانند به زودی از خدمات مرکز معاینه فنی شهر بهارستان بهره مند شود

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد